На основу Одлуке директора Јавно комунално предузеће „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“ о спровођењу поступка избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда, Комисија ЈКП “Пијаце Младеновац“ расписује

О Г Л А С

За учешће у поступку избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора – земљишта и то:
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ЗЕМЉИШТЕ димензија 3,0м x 4,0м за постављање покретног објекта – киоска који је у власништву корисника, на објекту Зелене пијаце у Младеновцу у улици Краљице марије бр.1. Пословни простор је намењен за обављање трговинске делатности.

Прочитај више ...

Copyright © 2018 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.