На основу Одлуке директора Јавно комунално предузеће „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“ о спровођењу поступка избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда, Комисија ЈКП “Пијаце Младеновац“ расписује

О Г Л А С

За учешће у поступку избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора – зиданог локала и то:
Једног ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-ЛОКАЛА укупне површине 16,47м2, који се налази на Зеленој пијаци ( означен бројем II ) у улици Краљице Марије бр.1 у Младеновцу. Наведени пословни простор - локал издаје се у виђеном стању и намењен је за обављање трговинске делатности.

Прочитај више ...

Copyright © 2017 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.