На основу чл. 7. Правилника о давању на коришћење пијачног пословног простора, бр.4350 од 13.12.2018. године и решења директора ЈКП „Пијаце Младеновац“ о расписивању огласа за давање у закуп пијачног пословног простора, бр. 949 од 4.04.2018. године, Комисија за пословни простор објављује

О Г Л А С

за давање пијачног пословног простора у закуп путем прикупљања писмених понуда
Предмет давања у закуп прикупљањем писмених понуда је пијачни пословни простор – локал (даље: пословни простор), означен бројем 63, укупне површине 16,47м2, који се налази на Зеленој пијаци у Младеновцу, ул. Краљице Марије бр. 1.

Прочитај више ...

 

На основу Одлуке директора Јавно комунално предузеће „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“ о спровођењу поступка избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда, Комисија ЈКП “Пијаце Младеновац“ расписује

О Г Л А С

За учешће у поступку избора најповољнијег понуђача путем прикупљања и отварања затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора – земљишта и то:
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ЗЕМЉИШТЕ димензија 3,0м x 4,0м за постављање покретног објекта – киоска који је у власништву корисника, на објекту Зелене пијаце у Младеновцу у улици Краљице марије бр.1. Пословни простор је намењен за обављање трговинске делатности.

Прочитај више ...

Copyright © 2018 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.