Зелена Пијаца

Налази се у самом центру града, на катастарским парцелама које се налазе између улица Краља Александра Обреновића, Јанка Катића, Краљице Марије и Војводе Путника. На платоу, смештено је 315 тезги за продају домаћих пољопривредних производа, јужног воћа, воћних и лозних засада, семења за цвеће и поврће и осталих прехрамбених производа. Од тих тезги 9 тезги предвиђено је за продају цветних аранжамана, 9 тезги за продају јаја и 6 тезги од 1.2 м2 за продају занатских производа. Такође постављено је и 35 рамова за продају бостана, купуса, паприке и осталих производа.
Такође у оквиру зелене пијаце постоје локали за продају робе широке потрошње, од пластике и пластичних производа, одевних радњи, до пекара и рибарница.

Copyright © 2019 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.